Visualisaties zijn meer dan informatieve beelden

Het vroegtijdig betrekken van een visualisatiebureau bij de ontwikkeling van een nieuw project heeft grote voordelen. Een mooi voorbeeld is de nieuwe schouwburg in Cuijk. Een zeer complex ontwerp waar bestaand en nieuw samen moeten komen. Het ontwerp is in handen van Architect Wim Kol.

 

Visualisaties zijn meer dan informatieve beelden

 

De rol van visualisatiebureau Architectuurproducties is in dit project tweeledig. Het eerste is het informeren van toekomstige gebruikers en bezoekers. Hoe gaat de nieuwe schouwburg eruit zien? Hoe groot is het? Wordt het mooi? Die vraag wordt snel beantwoord met goede impressies.

 

Betere beslissingen

Als tweede, net zo belangrijk, zo niet belangrijker, is het inzichtelijk maken van diverse knooppunten, kleurenvarianten en sfeerbepalende elementen. De belanghebbenden, zoals investeerders en bestuurders, kunnen erg veel profijt hebben van een helder beeld vooraf. Door het inzetten van deze middelen kunnen vanaf VO-fase tot ver in DO-fase beslissingen worden genomen. Een welstandscommissie zal ook eerder tot besluitvorming kunnen komen als ontwerpen ondersteund worden met goede visualisaties. Veel keuzes zijn en worden aan de hand van de gemaakte visualisaties afgewogen en bepaald.

Budgettaire beslissingen kunnen ook beter genomen worden als de consequenties van extra investeringen of bezuinigen visueel gemaakt kunnen worden.

 

Werkwijze

Het 3d model wordt opgezet aan de hand van de ontwerpschetsen en tekeningen van de architect. Door de aanwezige bouwkundige kennis en door nauw samen te werken met de architect komen er beelden uit, welke er (bouwkundig) correct uit zien. De kwaliteit van de impressies zit tegen het fotorealisme aan. Veel van de bouwkundige techniek en constructie is nog niet bekend. Daar wordt in een later stadium aan gerekend en getekend door onder andere de constructeur en het ontwerpbureau.

Middels enkele sessies bij Architectuurproducties worden er, in samenspraak met de architect en de schouwburg, bepaalde keuzes gemaakt in indeling en materialisatie. Diverse materiaal- en kleurvarianten kunnen in beeld worden gebracht, waardoor dit de definitieve materiaalkeuze goed kan ondersteunen. Het is niet de eerste keer dat er bij een project aan de hand van een duidelijke impressie de juiste wandkleur of vloerafwerking wordt gekozen.

Zodra de beelden van het ontwerp zijn bekeken, afwegingen zijn gemaakt en varianten zijn gevisualiseerd, zijn alle partijen goed geïnformeerd over het ontwerp.

Daarna is het de taak van de bouwtechnici om goed te detailleren, berekenen en volledig technisch uit te werken voor een correcte uitvoering. In de praktijk blijkt dat deze trajecten vaak parallel kunnen lopen.

 

BIM

Tegenwoordig worden veel projecten in BIM uitgewerkt, een Bouw Informatie Model. Ook voor de schouwburg in Cuijk is dit (later) opgezet door de uitvoerende partij.

De voordelen van deze technische uitwerking kunnen in een vroeg stadium ook als nadelen worden gezien. Veel informatie is nog niet bekend en is vaak wel een must bij het toepassen van BIM. Er moet veel tijd gestoken worden om een goed en bouwkundig kloppend 3d model op te zetten, waarbij de echte sfeer niet te proeven is.

Het grote voordeel van een visualisatie model, zonder bouwkundige informatie is, dat aanpassingen vaak eenvoudiger te realiseren zijn dan aanpassingen aan een volledig bouwkundig BIM model. Daar zit dusdanig veel informatie aan vast, dat een variant in beeld brengen erg moeilijk kan zijn. Kostentechnisch zal het dus ook voordeliger zijn om het visualisatiemodel aan te passen in plaats van een BIM model.

Visualisaties maken aan de hand van een BIM model is uiteraard goed mogelijk. Het is immers al 3d-getekend. De planning maakt het vaak problematisch. Bij o.a. woningbouw is dit model vaak pas helemaal gereed als de verkoop al bezig had moeten zijn of als de woningen al verkocht hadden moeten zijn. Vroegtijdig een eenvoudiger visualisatiemodel opzetten kan dan uitkomst bieden.

BIM heeft wel degelijk een zeer grote toegevoegde waarde voor de bouw, maar het moet wel op het juiste moment ingezet worden.

 

Tijdens de realisatie

Inmiddels is de realisatie van de schouwburg in volle gang. Het blijkt dat de gemaakte impressies en de werkelijkheid zeer dicht bij elkaar komen. Ook nu worden er nog diverse kleine aanpassingen gedaan om de kleurkeuzes met 100% zekerheid te kunnen maken. Bouwkundig ligt het vast, qua afwerking nog niet. Die ruimte wordt nog benut om het visualisatiemodel bij te schaven.

Halverwege 2015 zal blijken of de door Architectuurproducties gemaakte impressies gelijk zijn aan de werkelijkheid, dan zal de nieuwe schouwburg geopend worden.